Huongdan Huongdan

Công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

  1. Công dân tìm kiếm và chọn thủ tục cần gửi hồ sơ.
  2. Nhập thông tin liên hệ gồm : Họ và tên, số chứng minh nhân dân, ngày sinh...
  3. Đính kèm thành phần hồ sơ (tệp Pdf/ Doc …) và điền mẫu đơn (nếu có)
  4. Xem lại các thông tin đã nhập và nhấn gửi hồ sơ.
  5. Hiển thị kết quả hồ sơ và In biên nhận.
  6. Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên trang dịch vụ công.
  7. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, Công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.